We zijn weer aan de slag!!

24-05-2020

Het werk mag weer hervat worden!!!

In aanvulling op bestaande hygiënemaatregelen hanteer ik extra maatregelen in verband met het Coronavirus.

Zo zorg ik ervoor dat uw bezoek aan mijn praktijk zo veilig mogelijk is.

Geplande afspraken gaan gewoon door voor iedereen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn.

Ik zal u ontvangen met een glimlach maar geen handen schudden.

Als u één van de volgende vragen met 'ja' beantwoordt, dan verzoek ik u om de afspraak, bij voorkeur tijdig, te annuleren.

* Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

* Bent u genezen van corona, korter dan 2 weken geleden?

* Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38⁰C)?

* Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

* Bent u in thuisisolatie?

* Bent u recentelijk in contact geweest met iemand die het corona-virus heeft opgelopen?

* Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zal ik bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol.

Ik verzoek u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

* Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd in de praktijk want de wachtruimte is maar gedeeltelijk in gebruik.

* Volg de aanwijzingen van de praktijk op.

* Wij proberen het contact van onze onderlinge cliënten zo minimaal mogelijk te houden.

* Kom alleen naar uw afspraak

* Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

* In de behandelruimte houd ik me aan de richtlijnen van het RIVM.

* Verder doe ik een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel en realiteitszin en voor uw, mijn, en de gezondheid van anderen vraag ik uw begrip voor deze werkwijze.